Posts Tagged ‘ اتحاد برای ایران ’

خبرهای امروز و فردا

خبرها زياد است و من دست تنها.
اول اينکه اعتصاب غذاي روشنفکران مقابل سازمان ملل ديروز شروع شد از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در برلين خبري ندارم يک اعتصاب غذا هم در ايتاليا فکر کنم رم برگزار شده.
همزمان مردم و گروههاي حقوق بشري در سرتاسر دنيا به دو برنامه ي اعتصاب غذا و اتحاد براي مردم ايران مي پيوندند.
از برنامه اتحاد برای ایران(25july) پنج برنده جایزه صلح نوبل نیز حمایت کرده اند
حرکت بدون خشونت و فعالیت فوق العاده ی(18ساعت در روز) برپا کنندگان این حرکت تمام سازمانها و گروههای حقوق بشری را برای مردم ایران بسیج کرده.
شهرهای برگزار کننده تظاهرات از 55 به 85 شهر رسید که میتوانید شماره تماس هماهنگی و محل دقیق آن را در سایت اتحاد برای ایران ببینید
در تهران نیز یک تظاهرات آرام برگزار خواهد شد از اطلاع رسانی و تعداد دقیق شرکت کننده ها خبری نداریم بعضی ها محل تجمع را میدان ونک در نظر گرفته اند اما خیابان ولیعصر از میدان ولیعصر تا پل پارک وی مناسب تر است.
البته مردم خودشان تظاهرات را اینطور برگزار میکنند
استقبال بی نظیری را از برنامه ی اتحاد برای ایران در سوم مرداد شاهد خواهید بود.

Advertisements

حماسه ی 26 تیر

با توجه به حضور سبز مردم حق طلب در نماز جمعه تهران و شفاف شدن مواضع هاشمی رفسنجانی اعتصاب غذای روشنفکران و زندانیان سیاسی چهارمین حرکت بزرگ موج سبز نام گذاری میشود 🙂
بزودی برنامه های سوم مرداد را هم اینجا مینویسم.
تا آن زمان در کنار تبلیغ اینترنتی این حرکت جهانی سعی کنید نزدیکان و خانواده خودتان را در جریان خبرها و اوضاع ایران قرار دهید و آنها را با خودتان همسو کنید.

Advertisements