Posts Tagged ‘ ایران سبز ’

پیشنهاداتی برای ادامه راه سبز آزادی

تظاهرات بزرگ بعدی ما چهلم آیت الله منتظری و 22 بهمن
تا تظاهرات بعدی
حفظ آرامش و دوری از خشونت
شعار نویسی پخش وسیع اطلاعیه و شبنامه و اطلاع رسانی راجع به اتفاقات این هفته(7دی تا 11دی)
ساخت فیلم مستند و گردآوری ویدئوهای روز عاشورا و تاسوعا و پخش وسیع آن در تمامی استانها
بررسی راههای جدید برای اطلاع رسانی
همکاری ایرانیان خارج کشور برای راه اندازی تلوزیونی مستقل و سبز

Advertisements

حضور میلیونی در روز سبز و آغاز فاز جدید(هدفگذاری برای جنبش)

چهار روز تا راهپیمایی روز سبز(قدس سابق) باقی مانده و اقدامات کودتاچیان برای مقابله با این حرکت مردم هر روز بیشتر و بیشتر میشود
با اقدامات مناسب نگذاریم این فرصت از بین برود، حضور میلیونی ما حکومت را وادار به تسلیم میکند.
عدم حضور میلیونی ما باعث فشار بیشتر به زندانیان سیاسی و رهبران این جنبش میشود.
پس از این راهپیمایی و اعتراض ما نسبت به رفتارهای خصمانه چند ماهه کودتا جنبش را وارد فاز جدیدی میکنیم و با هدفگذاری و تعیین مسیری روشن پایه های این نظام افسار گسیخته را در هم میشکنیم.
مردم و بخصوص رهبران این جنبش متوجه شده اند که در چارچوب قانون اساسی کودتا نمیتوان به هیچ عنوان به حق و حقوق اولیه ملت ایران رسید.
حکومتی که در آن جای شاکی و مجرم جابجا میشود قاتل عزیز است و مقتول منفور به هیچ عنوان مردمی و ملی نیست.
از بحث دور نشویم
کودتاچیان که از حضور مردم در این روز بشدت ترسیده اند مردم را تهدید میکنند و به طرفداری از اسرائیل متهم میکنند.
برای اینکه پاسخی به این یاوه گویی ها بدهیم در روز سبز فقط با شعار مرگ بر اسرائیل بلندگوهای کودتا همراهی کنید میخواهیم ببینیم ما طرفدار اسرائیل هستیم یا مهدی زاهدی و مشایی وزیران ا.ن
اطلاع رسانی را در این روز فراموش نکنید و مردم عادی را با شهدا و زندانیان و نهضت سبز آشنا کنید.
در زمان نوشتن این مطلب اخبار شبکه یک دادگاههای نمایشی، گزارش روز قدس در اروپا و خبرهای قدیمی ای در مورد فلسطین را نشان داد.حجم تبلیغات رژیم بیشتر شده

ایران سبز عزادار شد

ایران سبز عزادار فرزند پانزده ساله اش رضا است.
ایران سبز عزادار فرزند هجده ساله اش مهدی است
ایران سبز عزادار شهدایی است که مخفیانه دفن شدند.

رفراندم ؟

تصمیم گرفتم توی همین وبلاگ ادامه بدم.
نام وبلاگ رو هم به ایران ِ سبز تغییر دادم
امروز داشتم به این فکر میکردم که آینده نهضت سبز چی میشه و چی میتونه بشه.
یک دفعه یاد سایت شصت میلیون و طرح رفراندم افتادم با خودم فکر کردم که آیا برگذاری رفراندم میتونه هدف جنبش سبز باشه یا نه ؟

Advertisements