Posts Tagged ‘ برنامه ’

برنامه پیشنهادی برای هجدهم تیر(2)

من فکر میکنم اینترنت قطع یا دوباره مختل بشه پس تمام اطلاعاتی رو که برای هیجده تیر نیاز دارید رو ذخیره کنید.

و برای دو روز باقی مانده شبنامه پخش کنید.

قبلن هم گفتم و دوباره یادآوری میکنم هم میهنان در شهرهای کوچک و شهرستانها باید چند برابر دیگران در این دو روز فعالیت کنند و کاری کنند تا حکومت برای شهرها و شهرستانهای آنها نیروهای زیادی را در نظربگیرد و از فشار بر تهران بکاهند

با توجه به گرمای هوا روز هجدهم تیر قبل از ساعت چهاربعداز ظهر میتوان  عملیاتهای برق آسا انجام داد شعار دادن نزدیک نیروهای سرکوبگر و اینور آن ور کردن آنها میتواند تاب و توان آنها را کم کند مخصوصن نیروهای یگان ویژه .

سعی کنید در محلهایی غیر از محل تجمع هم این عملیاتها را انجام دهید و با پخش اطلاعیه مردم رو آگاه کنید

Advertisements

برنامه های پیشنهادی 18 تیر

از همین حالا من تیتر روزنامه های حکومت اسلامی در روز شنبه 20 تیر رو میبینم از همین حالا من سرتیتر خبرهای پنج شنبه شب و جمعه رو میبینم

منافقان در یک اقدام هماهنگ قصد ضربه زدن به نظام را داشتند

عده ای اغتشاشگر به دعوت رادیو تلوزیونهای غربی و اسرائیلی به خیابانها ریختند و قصد براندازی داشتند.

اغتشاشگران اموال عمومی و مردمی را تخریب کردند.

و…

برای خنثی سازی این توطئه باید ابتدا یک بیانیه صادر بشه  توضیحش رو قبلن دادم.

این بیانیه رو پرینت بگیرید و در تجمعات هم بین مردم پخش کنید در مکانهایی که نیروهای سرکوبگر هستند این کار را نکنید.

از مطالب مهمی که در فضای مجازی وجود دارد پرینت بگیرید و بین مردم نا آگاه پخش کنید.

به هیچ عنوان با نیروهای سرکوبگر درگیر نشوید.

از تظاهرات بلیتز دمانستریشن پیشنهادی آقای سازگارا میتوان استفاده کرد.

سبز سازی و شعار نویسی فراموش نشود.

این تظاهرات را به بزرگترین کمپین آگاه سازی مردم تبدیل کنیم و نگذاریم حکومت از آن سوء استفاده کند

Advertisements