Posts Tagged ‘ روز سبز ’

دیروز خدا هفت تیر بود

گزارشی از میدان هفت تیر
ساعت 11 تو ایستگاه خمینی بودم جوونهایی که اونجا بودن فقط یک مقصد داشتن هفت تیر
بعضی ها با تلفن به دوستانشون که توی میدون هفت تیر بودن زنگ میزدن تا ببینن اوضاع چطوره.
مادری چهل پنجاه ساله بهمراه پسرش جلوی من بودن مادر به پسرش نگاه میکرد و بی قرار بود
به ایستگاه هفت تیر رسیدیم بیشتر مردم پیاده شدند و همه لبخند میزدند. و شعارها شروع شد نیروی انتظامی هم نگاه میکرد.
از ایستگاه که خارج میشدیم نیروهای انتظامی و مردم با تعجب به ما نگاه میکردند مردم مثل سیل از ایستگاه بیرون میومدن.
به سمت کریمخان حرکت کردیم و خودمون رو به بقیه مردم رسوندیم
روی پل کریمخان دویست سیصد نفر ایستاده بودند و شعار مرگ بر اسرائیل میدادند
چند وانت که روی آنها بلندگوهای بزرگی نصب شده بود در چهارراه ایستاده بودند مردم هوو میکردند و ماشینها بوق میزدند آنها هم بلندگوهایشان را خاموش کردند
به میدان ولیعصر رسیدیم و به گروه دیگری از طرفداران رژیم برخوردیم گروهی که بالای پل کریمخان بودند نیز به ما رسیده بودند مردم شعار بسیجی واقعی همت بود و باکری سرمیدادند و مردم سعی میکردند درگیری پیش نیاید.
یکی از مزدوران رژیم از داربستهایی آنجا زده بودند بالا رفته بود و پرچم ایران را نشان میداد مردم شعار میدادند مزدور برو گمشو مزدور برو گمشو ،موسوی موسوی پرچم ایران ِ منو پس بگیر
بعد از اون پرچم فلسطین رو بالا برد و مردم یک بادکنک گازی  رو رها کردن و بادکنک بالا و بالاتر رفت همه تشویق میکردن.
شعارها زیاد بود از  منتظری ، صانعی ،کروبی ، موسوی و بهشتی حمایت کردیم
شعارهایی برای آزاد زندانیان سیاسی سردادیم.
بلندگوهایی که مزدوران رژیم آورده بودند در میان شعارهای مردم گم شده بود
تا اینکه یگانهای ویژه ی پیاده وارد کار شدند و قصد داشتند ما را به سمت هفت تیر میدان برگردونن.
آنها جلو می آمدند و ما هم آرام آرام برمیگشتیم بعضی موقعها ما جلو میرفتیم آنها جلو می آمدند.
متاسفانه چند نفر از این نیروها افسارشان رها شد و با باتوم مردم را میزدند که من هم بی نصیب نموندم.
نیروهای جدیدی به یگان ویژه اضافه شد و مردم را دنبال میکردند و مردم هم میدویدند جمعیت در داخل خودش فشرده فشرده تر میشد و راهی برای فرار نبود یگانهای ویژه هم مردم را میزدند کمی عقب رانده شدیم ناگهان متوجه شدیم که یک ابر کوچک بالای سرمان است و باران گرفته مردم شعار میدادند از ظلم این حکومت اشک خدا در اوومد ، از ظلم این حکومت اشک خدا در اوومد فضا تغییر کرده بود ما کمی جلوتر رفتیم و باران کم شده بود دوباره نیروهای یگان ویژه شروع کردن به زدن مردم دوباره باران شدید شد!!! و ما شعار از ظلم این حکومت اشک خدا در اوومد سر میدادیم بعضی ها که خشمگین شده بودند چند مورد سنگ پرانی کردند که مردم گفتند سنگ نیندازیم مردم کفش پرانی میکردند ساعتشان را پرت میکردند.
یکی از درجه داران آنجا آمد و پیگیری میکرد که چه کسانی مردم را زدند.بهرحال
ما به سمت هفت تیر بر میگشتیم روی پل کریمخان جمعیت زیادی بود ماشینهای زیر پل بوق میزدند و ما به سمت هفت تیر باز میگشتیم هفت تیر گروه سبز دیگری بودند که به آنها رسیدیم.
بالای میدان نیروهای خودسر و بسیجی بودند موتوری ها هم داشتند کمی بالاتر از کریمخان جمع میشدند
من خسته بودم و صدایم در نمی آمد به سمت بالای میدان حرکت میکردم نیروهای خودسر وحشی گریشان را آغاز کرده بودند یک نفر را دیدم که چند نفر بسیجی با کابل و زنجیر و چماق داشتند میزدند و یک خودرو پراید هم که فکر کنم بوق میزد توسط این نیروها محاصره شده بود.
یگانهای ویژه به میدان رسیدند
آتش ابتدای خیابان هفت تیر روشن شد و گاز اشک آور زده شد ارتباط مردم  بالای میدان با کسانی که داخل خیابان کریمخان بودند قطع شد
من که در ابتدای خیابان قائم مقام بودم متوجه شدم که چند نفر بسیجی و اطلاعاتی به سمت ما می آیند من و چند نفر دیگر وارد خیابان قائم مقام شدیم و می دویدیم و نمیدانستیم چرا میدویم یک اتوبوس آنجا بود چند نفر میخواستند سوار اتوبوس شوند که یک نفر با فاصله چند متری از من گفت بیا پایین ،اتوبوس در رو ببند من تازه متوجه شدم که این نیروها چقدر به من نزدیک شده اند سرعتم رو بیشتر کردم و بی جان برگشتم خانه.

Advertisements

حضور میلیونی در روز سبز و آغاز فاز جدید(هدفگذاری برای جنبش)

چهار روز تا راهپیمایی روز سبز(قدس سابق) باقی مانده و اقدامات کودتاچیان برای مقابله با این حرکت مردم هر روز بیشتر و بیشتر میشود
با اقدامات مناسب نگذاریم این فرصت از بین برود، حضور میلیونی ما حکومت را وادار به تسلیم میکند.
عدم حضور میلیونی ما باعث فشار بیشتر به زندانیان سیاسی و رهبران این جنبش میشود.
پس از این راهپیمایی و اعتراض ما نسبت به رفتارهای خصمانه چند ماهه کودتا جنبش را وارد فاز جدیدی میکنیم و با هدفگذاری و تعیین مسیری روشن پایه های این نظام افسار گسیخته را در هم میشکنیم.
مردم و بخصوص رهبران این جنبش متوجه شده اند که در چارچوب قانون اساسی کودتا نمیتوان به هیچ عنوان به حق و حقوق اولیه ملت ایران رسید.
حکومتی که در آن جای شاکی و مجرم جابجا میشود قاتل عزیز است و مقتول منفور به هیچ عنوان مردمی و ملی نیست.
از بحث دور نشویم
کودتاچیان که از حضور مردم در این روز بشدت ترسیده اند مردم را تهدید میکنند و به طرفداری از اسرائیل متهم میکنند.
برای اینکه پاسخی به این یاوه گویی ها بدهیم در روز سبز فقط با شعار مرگ بر اسرائیل بلندگوهای کودتا همراهی کنید میخواهیم ببینیم ما طرفدار اسرائیل هستیم یا مهدی زاهدی و مشایی وزیران ا.ن
اطلاع رسانی را در این روز فراموش نکنید و مردم عادی را با شهدا و زندانیان و نهضت سبز آشنا کنید.
در زمان نوشتن این مطلب اخبار شبکه یک دادگاههای نمایشی، گزارش روز قدس در اروپا و خبرهای قدیمی ای در مورد فلسطین را نشان داد.حجم تبلیغات رژیم بیشتر شده

راهپیمایی روز ایران

امروز داشتم مسيرهاي راهپيمايي روز قدس رو نگاه ميکردم.
مسير گسترده اي است.
البته گستردگي آن مهم نيست چون کودتاچيان نميتوانند مثل روزهاي عادی با مردم برخورد کنند مگر اينکه اعلام کنند تظاهرات روز قدس برگزار نميشود و تنها باشیم !!!
دوستان آشنایان و خانوادتان را به این تظاهرات دعوت کنید.
شعار نویسی بر روی پول و دیوار مردمی را که به اینترنت دسترسی ندارند را آگاه میکند.
در راهپیمایی روز قدس از کودک یک ساله تا پیرمرد و پیرزن هشتاد ساله هم حضور دارن پس نگران برخورد با مردم نباشید.

توصيه ها اينکه:
در تمام طول مسير حضور پيدا کنيد و هر کجا که کودتاچيان نبودند شعار بدهيد.
راهپيمايان روز قدس با پرچم و پلاکارد و پارچه نوشته براي راهپيمايي مي آيند ما براحتي ميتوانيم اطلاعيه هايي چاپ کنيم و مردم را از اوضاع کشور آگاه کنيم
اطلاعيه ها را در جايي قرار دهيد که مردم ببينند.
سي دي سبز رو هم ميتونيم براحتي پخش کنيم.
نماز جمعه سبز که تمام شد تجمع را از میدان انقلاب به سمت میدان فردوسی حفظ کنید و پراکنده نشوید.

Advertisements