Posts Tagged ‘ روسیه ’

تجمع مقابل سفارت روسیه در روز 18 تیر

یکی از مکانهایی که باید تجمع کرد سفارت روسیه در خیابان نوفل لوشاتو ِ
روسیه یک روز بعد از کودتا به احمدی نژاد پیام تبریک فرستاد.
کارهایی که توی خیابون نوفل لوشاتو میتونید انجام بدید سبز کردن خیابان و پخش کردن کاغذ هایی با عنوان مرگ بر روسیه(به زبان روسی) یا Vladimir Putin & Dmitry Medvedev

اگر امکانش بود پرتاب تخم مرغ رنگ به داخل سفارت

شاید نیروهای بسیجی بخوان توی این خیابون مقابل سفارت انگلیس تجمع کنند از درگیری بپرهیزید و محل رو ترک کنید.

Advertisements
Advertisements