Posts Tagged ‘ شهرها ’

ایران فقط تهران نیست

تا زمانی که برنامه شفاف و مسیر مشخصی برای شهرستانها و استانها ارائه نکنیم حرکت بزرگی در خارج از تهران اتفاق نمی افتد.

Advertisements

مسیرهای راهپیمایی 18 تیر در استانها، شهرها و شهرستانهای کشور (PDF)

تمام مسیرهای راهپیمایی را داخل یک کتاب الکترونیک(Pdf) جمع آوری کردم حجم آن بسیار پایین است و مراکزی که در آن مشخص شده در وبسایت بالاترین مطرح شده و مورد توافق بوده است.

لینک دانلود غیر مستقیم

Advertisements