Posts Tagged ‘ مراسم ’

محرم سبز

یکی از مراسماتی که در ماه محرم انجام میشود رفتن دسته های عزاداری به خانه کسانیست که عزیزی را از دست داده اند.
خانواده متوفا هم از آنها با خرما و شربت و چای پذیرایی میکنند
با شروع ماه محرم و بقولی محرم سبز فرصتی پیش آمده تا به دیدار خانواده های شهدای جنبش سبز برویم.
یاد و خاطره آنها را زنده کنیم و جواب بدخواهان را بدهیم نشان بدهیم که نهضت سبز همیشه بیاد این عزیزان از دست رفته است
حرکت هیئت های سبز مردمی و اجرای مراسمات سینه زنی در اطراف و خانه ی این عزیزان بدون هیچ شعار سیاسی یکی از بهترین کارهاییست که ما میتوانیم در ماه محرم انجام دهیم.

Advertisements

مهم – تغییر در برنامه ی روز پنج شنبه هشتم مرداد

آقایان موسوی و کروبی برای هر چه آرامتر برگذار شدن مراسم بزرگداشت شهدای 30 خرداد درخواست مجوز کردن که این مجوز صادر نشد.
مردم بصورت خودجوش مصلی را محل تجمع با مجوز یا بدون مجوز تعیین کردند.
چند ساعت قبل آقایان موسوی و کروبی برنامه را تغییر دادند و فردا ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر فقط و فقط بهشت زهرا خواهیم بود.
این خبر را به تمامی دوستان و آشنایانتان برسانید تا خطری آنها را در مصلی تهدید نکند

ایستگاه مترو و قطعه ی 257 آرامگاه ندا و سهراب

ایستگاه مترو و قطعه ی 257 آرامگاه ندا و سهراب

در این روز بهمراه دوستانتان و از طریق خطوط مترو تهران میتوانید در این مراسم شرکت کنید
شعار ندهید.
از درگیری بپرهیزید و فقط یک شاخه گل همراه داشته باشید و بشکل دسته جمعی محل را به سمت ایستگاه مترو ترک کنید. V

Advertisements