Posts Tagged ‘ موسوی ’

گردهمایی سبزها در بوستانهای درون شهری

Advertisements

مهم – تغییر در برنامه ی روز پنج شنبه هشتم مرداد

آقایان موسوی و کروبی برای هر چه آرامتر برگذار شدن مراسم بزرگداشت شهدای 30 خرداد درخواست مجوز کردن که این مجوز صادر نشد.
مردم بصورت خودجوش مصلی را محل تجمع با مجوز یا بدون مجوز تعیین کردند.
چند ساعت قبل آقایان موسوی و کروبی برنامه را تغییر دادند و فردا ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر فقط و فقط بهشت زهرا خواهیم بود.
این خبر را به تمامی دوستان و آشنایانتان برسانید تا خطری آنها را در مصلی تهدید نکند

ایستگاه مترو و قطعه ی 257 آرامگاه ندا و سهراب

ایستگاه مترو و قطعه ی 257 آرامگاه ندا و سهراب

در این روز بهمراه دوستانتان و از طریق خطوط مترو تهران میتوانید در این مراسم شرکت کنید
شعار ندهید.
از درگیری بپرهیزید و فقط یک شاخه گل همراه داشته باشید و بشکل دسته جمعی محل را به سمت ایستگاه مترو ترک کنید. V

Advertisements