Posts Tagged ‘ میدان آزادی ’

چرا حکومت از بیست و دو بهمن میترسد ؟

حساب راهپیمایی بیست و دو بهمن از دیگر راهپیمایی های جمهوری اسلامی جداست
حکومت تمام توان خودش را همیشه صرف بیست و دو بهمن میکند
دولت رژیم با بسیج کارگران و کارمندان دولتی ؛و نیروهای نظامی با بسیج سربازان خود همیشه سعی در داغ نگه داشتن تنور بیست و دو بهمن داشته اند
حکومت میداند که نود درصد نیروهایی(بخصوص سربازان) که بسیج کرده شعار جانم فدای رهبر نمیدهد بجایش مرگ بر دیکتاتور میگویند و بعد از ظهر امضا میکنند که در راهپیمایی بیست و دو بهمن شرکت کرده ایم.
ما پیروزیم.
حال چگونه حکومت را در این روز مات کنیم.
حضور راس ساعت نه در میدان آزادی و جلوگیری از سخنرانی و دروغ پردازی صدا و سیما بزرگترین تبلیغ ما برای بیست و دو بهمن است
Advertisements

مسیرها و برنامه های بیست و دو بهمن

مسيرها
برای اينکه حکومت را غافلگير کنيم و ميدان آزادی را خيلی سریع سبز کنیم بهترین راه حرکت از سه مسیر منتهی به میدان آزادی است ساعت نه میدان آزادی باشید.
افرادی که از طریق مترو میخواهند وارد مسیرها شوند در ایستگاه میدان آزادی و بیشتر ایستگاه آخر یعنی صادقیه پیاده شوند
بخش آبی رنگ تصویر زیر محل سخنرانی های بیست و دو بهمن است

سبز

برنامه ها و مدیریت تظاهرات
برای اینکه بین تظاهرات کنندگان دولتی و سبزها درگيری ایجاد نشود با تشکیل زنجیره انسانی از تظاهرات کنندگان دولتی جدا شویم و جلوی افرادی که قصد درگیری از هر دو طرف را دارند بگیریم.
پارچه های سبز را دور کمر خود بپیچید و زیر کاپشن مخفی کنید وقتی به میدان آزادی و مردم رسیدید آن را باز کنید و تظاهرات را سبز کنید
برای جلوگیری از سو استفاده  حکومت از جمعیت انبوه مردم و مصادره تظاهرات به نام خود در صداوسیما بهترین کار استفاده از دو قطعه پارچه بلند سبز حرف V را ایجاد کنید حکومت با هلی کوپتر و دوربینهای مستقر در بالای برج آزادی تصاویر را میگیرد
5 دقیقه سکوت راس ساعت 11 صبح به احترام شهدای عاشورا
اگر پارچه بلندی از پرچم ایران را در روز 22بهمن دیدید آن را مصادره کنید و بخش سفید و قرمز را زیر بخش سبز پرچم تا بزنید و استفاده کنید از این پرچمها فیلمبرداری کنید.
سوت برای بر هم زدن سخنرانیهای بیست و دو بهمن در میدان آزادی همراه داشته باشید.
شهرستانیها به شهرهای بزرگ برن و راهپیمایی های 22بهمن را سبز کنند و اگر میتوانند چند روز تعطیلی را به تهران بیایند

Advertisements