Posts Tagged ‘ ندا آقا سلطان ’

پیشنهاد تجمع در بهشت زهرا سنگ قبر ندا آقا سلطان شکسته شد

الان متوجه شدم که سنگ قبر ندا آقا سلطان رو شکستن کاری که در خاوران و بهشت زهرا انجام داده شده و میشه.
پیشنهاد میکنم یک سنگ قبر سفارش بدیم و پنج شنبه 21 آبان  در بهشت زهرا جمع بشیم

البته شاید خانواده آقا سلطان قصد داشته باشند زودتر اینکار رو بکنن در هر صورت ما پنج شنبه 21 آبان بهشت زهرا خواهیم بود با یک شاخه گل.
ما فقط برای نصب یک سنگ قبر در بهشت زهرا جمع میشویم امیدواریم مدیریت سازمان بهشت زهرا با ما همکاری کنند و اجازه ورود  نیروهای انتظامی و نظامی را به داخل بهشت زهرا ندهند و پیگیر مسئله شکست شدن سنگ قبر ندا آقا سلطان باشند

Advertisements

مهم – تغییر در برنامه ی روز پنج شنبه هشتم مرداد

آقایان موسوی و کروبی برای هر چه آرامتر برگذار شدن مراسم بزرگداشت شهدای 30 خرداد درخواست مجوز کردن که این مجوز صادر نشد.
مردم بصورت خودجوش مصلی را محل تجمع با مجوز یا بدون مجوز تعیین کردند.
چند ساعت قبل آقایان موسوی و کروبی برنامه را تغییر دادند و فردا ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر فقط و فقط بهشت زهرا خواهیم بود.
این خبر را به تمامی دوستان و آشنایانتان برسانید تا خطری آنها را در مصلی تهدید نکند

ایستگاه مترو و قطعه ی 257 آرامگاه ندا و سهراب

ایستگاه مترو و قطعه ی 257 آرامگاه ندا و سهراب

در این روز بهمراه دوستانتان و از طریق خطوط مترو تهران میتوانید در این مراسم شرکت کنید
شعار ندهید.
از درگیری بپرهیزید و فقط یک شاخه گل همراه داشته باشید و بشکل دسته جمعی محل را به سمت ایستگاه مترو ترک کنید. V

Advertisements