Posts Tagged ‘ هجدهم تیر ’

18 تیر

دنیا به تظاهرات مسالمت آمیز و بدور از خشونت ما چشم دوخته حماسه ای بزرگتر از روز 25 خرداد را رقم زنیم

ما پیروزیم چون حق ایم

اتحاد سبز و سفید
Advertisements

مسیرهای راهپیمایی 18 تیر در استانها، شهرها و شهرستانهای کشور (PDF)

تمام مسیرهای راهپیمایی را داخل یک کتاب الکترونیک(Pdf) جمع آوری کردم حجم آن بسیار پایین است و مراکزی که در آن مشخص شده در وبسایت بالاترین مطرح شده و مورد توافق بوده است.

لینک دانلود غیر مستقیم

Advertisements