Posts Tagged ‘ 13 آبان ’

ملت 13 آبان حماسه آفریدند

مردم در 13 آبان حماسه آفریدند از خط قرمزها رد شدیم و تجربیات زیادی کسب کردیم پایه های رژیم بشدت سست شده و کاری جز وحشیگری نمیتوانند بکنند.

Advertisements

پیش شرطهایی برای 13 آبان

اين روزها سبزها در تلاش هستند تا تظاهراتي متفاوت را در روز 13 آبان برگزار کنند
توصیه ای برای روز 13 آبان و تظاهرات مردم ندارم اما توصیه هایی برای 18 مهر تا 13 آبان برای تمام مردم دارم
برای موفقیت در روز 13 آبان باید از امروز شروع کرد.
1.کارگران ناراضی و کارگرانی که حقوق خودشان را چندین ماه دریافت نکرده اند اعتصاب کنند و یک اعتصاب سراسری را آغاز کنند
2.کارمندان و شاغلین مراکز دولتی دست به اعتصاب زده و یا کم کاری کنند.
3.بازاریان اعتصاب کنند کار خودشان را تعطیل کنند.
4.مردم پولشان را از بانکهای دولتی خارج کنند.
 باید بررسی کنیم که پول را به کدام بانک یا بانکهای خصوصی میتوان واریز کرد تا مردم دچار مشکلی از لحاظ نگهداری پول خارج از بانک نشوند
و…
اگر بدنبال تغییرات اساسی میگردیم و قصد داریم تا روز 13 آبان را تاریخ ساز کنیم باید تا 13 آبان زمینه سازی لازم را انجام دهیم
در کنار اطلاع رسانی برای 13 آبان بفکر اجرای پیش شرطها هم باشیم.

Advertisements