Posts Tagged ‘ 18 تیر ’

ادامه فعالیت من

در این وبلاگ تمام تلاشم رو کردم که بتونم برای هجدهم تیر در مورد مسیرهای راهپیمایی و برنامه هایی که میتوان اجرا کرد و جلوگیری از شایعات اطلاع رسانی کنم.

این دو روز فرصتی پیش نیامد تا وبلاگ 18تیر رو بروز کنم و به همه این پیروزی رو تبریک بگم نهضت سبز ما  بیدار است و مردمان ساکت نمی نشینند جامعه جهانی هم متوجه این خواسته ما شده و در ادامه این راه به ما کمک میکند.

بزودی یک وبلاگ دیگر راه اندازی میکنم و در آن وبلاگ قصد دارم در مورد زمان و مکان تجمعات اطلاع رسانی کنم.

18 تیر

18-tir

Advertisements

18 تیر

دنیا به تظاهرات مسالمت آمیز و بدور از خشونت ما چشم دوخته حماسه ای بزرگتر از روز 25 خرداد را رقم زنیم

ما پیروزیم چون حق ایم

اتحاد سبز و سفید

مسیرهای راهپیمایی 18 تیر در استانها، شهرها و شهرستانهای کشور (PDF)

تمام مسیرهای راهپیمایی را داخل یک کتاب الکترونیک(Pdf) جمع آوری کردم حجم آن بسیار پایین است و مراکزی که در آن مشخص شده در وبسایت بالاترین مطرح شده و مورد توافق بوده است.

لینک دانلود غیر مستقیم

برنامه پیشنهادی برای هجدهم تیر(2)

من فکر میکنم اینترنت قطع یا دوباره مختل بشه پس تمام اطلاعاتی رو که برای هیجده تیر نیاز دارید رو ذخیره کنید.

و برای دو روز باقی مانده شبنامه پخش کنید.

قبلن هم گفتم و دوباره یادآوری میکنم هم میهنان در شهرهای کوچک و شهرستانها باید چند برابر دیگران در این دو روز فعالیت کنند و کاری کنند تا حکومت برای شهرها و شهرستانهای آنها نیروهای زیادی را در نظربگیرد و از فشار بر تهران بکاهند

با توجه به گرمای هوا روز هجدهم تیر قبل از ساعت چهاربعداز ظهر میتوان  عملیاتهای برق آسا انجام داد شعار دادن نزدیک نیروهای سرکوبگر و اینور آن ور کردن آنها میتواند تاب و توان آنها را کم کند مخصوصن نیروهای یگان ویژه .

سعی کنید در محلهایی غیر از محل تجمع هم این عملیاتها را انجام دهید و با پخش اطلاعیه مردم رو آگاه کنید

رهایی از بند

هجده تیر شرکت در تجمعات سراسری بدور از خشونت

هجده تیر شرکت در تجمعات سراسری بدور از خشونت

اهداف این وبلاگ

هدف از ایجاد این وبلاگ برگزاری تجمع اعتراضی بدور از خشونت و کاملن برنامه ریزی شده در روز 18 تیر امسال است.
این وبلاگ سعی میکند تا اخبار نادرست و شایعات را خنثا کرده و به بهترین شکل مردم را در سرتاسر ایران با هم همراه کند
تجمعی که پایه های نظام را بلرزاند و مردم ناآگاه را بیدار کند.

مسیرهای پیشنهادی راهپیمایی 18 تیر – شیراز

مسیرهای پیشنهادی راهپیمایی 18 تیر در شیراز

1- خیابان ستارخان – خیابان ملاصدرا – خیابان زند – فلکه ستاد

2- میدان دانشجو (علم) – خیابان باغ ارم – بلوار آزادی – فلکه ستاد

3- چهارراه سینما سعدی – چهارراه پارامونت – خیابان مشیرفاطمی – فلکه ستاد

4- دروازه کازرون – چهارراه گمرک – چهارراه پارامونت – خیابان مشیرفاطمی – فلکه ستاد

5- شاهچراغ – چهارراه نمازی – فلکه شهرداری – چهرراه زند – فلکه ستاد

6- دروازه اصفهان – – فلکه شهرداری – چهرراه زند – فلکه ستاد

shiraz-jpg1

Advertisements